10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (2024)

Lees dit artikel in:

Geld besparen is ongetwijfeld een dagelijkse zorg voor veel consumenten met een openstaande schuld. Omdat het voor verschillende consumenten moeilijk kan zijn om geld te besparen, is er een nieuw stel startups in de fintech sector is opgedoken om klanten geautomatiseerde manieren te bieden om hun schulden te betalen en geld te gaan besparen.

Omdat technologie binnen een paar tikken met uw vingers bereikbaar is, zijn er tal van opties die bepalen op welke manier u geld uitgeeft en bespaart. Veel van deze fintech startups u helpen geld te besparen, wat voor velen het ultieme doel is. En hier hebben we er enkele opgesomd fintech startups in Europa waarmee u effectief geld kunt besparen.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (1)

MoneyFarm (Verenigd Koninkrijk)

Oprichters: Giovanni Dapra, Paolo Galvani
Financiering: € 113 miljoen
Jaar van oprichting: 2011

Waarom het heet is: GeldFarm is een onafhankelijke dienstverlener die online financiële advies- en uitvoeringsdiensten aanbiedt in Duitsland, Italië en het VK. Het bedrijf laat gebruikers hun geld op een efficiënte manier beheren en levert een unieke service in Europa. Het biedt persoonlijk advies over ETF's en handelsactiviteiten. Het bedrijf identificeert de beleggersprofielen van zijn gebruikers via een online vragenlijst en biedt hen een van de 12 gevarieerde beleggingsportefeuilles die zijn aangepast aan hun profielen.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (2)

Emma (Verenigd Koninkrijk)

Oprichters: Antonio Marino, Edoardo Moreni
Financiering: € 3.4 miljoen
Jaar van oprichting: 2018

Waarom het hot is: gevestigd in Londen Emma is een persoonlijk app voor financieel beheer, die wordt aangeprezen als de beste financiële vriend. De app maakt verbinding met de bankrekeningen en crypto-wallets van gebruikers om het budget te plannen, uitgaven bij te houden en geld te besparen. Het werkt met de bedoeling om gebruikers te helpen begrijpen hoeveel geld ze nog te besteden hebben tot hun volgende betaaldag, om onnodige abonnementen bij te houden en te vinden en om waarschuwingen te ontvangen om te voorkomen dat ze rood staan.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (4)

TerraPay (Nederland)

Oprichters: Ambar Sur, Ram Sundaram, Aniruddha Sane en Akbar Hussain,
Financiering: € 16.1 miljoen
Jaar van oprichting: 2014

Waarom het heet is: TerraPay bouwt wereldwijd een betalingsinfrastructuur op en biedt een B2B real-time grensoverschrijdende betalingsdienst voor mobiele portemonnees en bankrekeningen; evenals transactieverwerking, clearing en afwikkelingsdiensten voor regionale en binnenlandse snellere betalingssystemen. De best-in-class technologie dient als de motor voor interoperabiliteit, waarmee de klanten van haar partners real-time transacties kunnen verzenden en ontvangen via diverse betaalinstrumenten, regio's en platforms.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (5)

Monzo (Verenigd Koninkrijk)

Oprichters: Tom Blomfield, Paul Rippon, Gary Dolman, Jonas Huckestein, Jason Bates
Financiering: € 412 miljoen
Jaar van oprichting: 2015

Waarom het hot is: gevestigd in Londen Monzo is een digitaal bankplatform. Oorspronkelijk opgericht als Mondo, werd het later omgedoopt tot Monzo. Het bedrijf richt zich op het bouwen van de beste betaalrekening en werkt samen met een breed scala aan dienstverleners. Er wordt algemeen aangenomen dat het een inlichtingencentrum is voor het financiële leven van zijn gebruikers.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (6)

Pruim (Verenigd Koninkrijk)

Oprichter: Victor Trokoudes
Financiering: € 9.1 miljoen
Jaar van oprichting: 2016

Waarom het heet is: Pruim is een AI-assistent die uw banksaldo verhoogt. Het analyseert het inkomen van gebruikers en zet automatisch kleine veilige bedragen opzij die op elk moment toegankelijk of geïnvesteerd kunnen worden. Het helpt u uw rekeningen om te wisselen voor meer besparingen. Beveiliging is de belangrijkste focus van Plum, aangezien het gebruik maakt van beveiliging van bankkwaliteit en samenwerkt met zowel de grote banken als challenger-banken zoals Revolut.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (7)

Lunar Way (Denemarken)

Oprichter: Ken Villum Klausen
Financiering: € 47.7 miljoen
Jaar van oprichting: 2015

Waarom het heet is: De Denemarken gevestigd fintech startup Lunaire weg zegt dat het digitaal bankieren levert voor de millenniumgeneratie. De visie van Lunar is om een ​​financiële super-app te bouwen die alle diensten bundelt die essentieel zijn voor onze gebruikers. Tegenwoordig kunt u onder het dak van Lunar sparen, uitgeven, beleggen, lenen en verzekeren. Lunar Way is momenteel operationeel in Denemarken, Zweden en Noorwegen. De werknemers zijn aanwezig in alle drie de landen, in de kantoren in Kopenhagen en Aarhus.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (8)

Tully (Verenigd Koninkrijk)

Oprichters: Steve Bradford, Stuart Bungay
Jaar van oprichting: 2018

Waarom het heet is: Tully bestaan ​​om iedereen met schulden te helpen. Tully helpt u het meeste uit uw geld te halen en uw plannen voor de toekomst om te zetten in realiteit. Ten eerste bouwt het samen uw gratis, nauwkeurige budget op zonder formulieren in te vullen of lange telefoontjes, we doen alles online. Vervolgens geeft het u vanuit het budget gratis schuldadvies en werkt het een plan uit om u te brengen waar u wilt zijn. Een plan dat persoonlijk is voor jou en jouw situatie.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (9)

Tientallen (Verenigd Koninkrijk)

Oprichter: Aritra Chakravarty
Financiering: € 4.2 miljoen
Jaar van oprichting: 2018

Waarom het heet is: tientallen werkt met de missie om een ​​financieel onderlegde en rechtvaardige wereld te creëren door digitale toegang tot financiële kennis te bieden. Het brengt ook geavanceerde producten die bedoeld zijn voor kleinere marktsegmenten. Het helpt mensen hun financiën te beheren door een alles-in-één app aan te bieden waarmee klanten hun budget, uitgaven, investeringen en besparingen op één platform kunnen bekijken.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (10)

CashCloud (Luxemburg)

Oprichters: Moritz Hunzinger
Jaar van oprichting: 2012

Waarom het heet is: Cash Cloud is een online betalingssysteem dat snel, gebruiksvriendelijk en gratis is. Het biedt vergelijkbare diensten die worden aangeboden door banken, creditcardsystemen en meer. Het bedrijf biedt een gratis service aan. Het kan worden gebruikt in situaties waarin u een eenvoudige en online tool voor geldoverboekingen nodig heeft.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (11)

Essentia Analytics (Verenigd Koninkrijk)

Oprichter: Clare Flynn Levy
Financiering: € 3.4 miljoen
Jaar van oprichting: 2013

Waarom het heet is: Essentia-analyse helpt professionele beleggers te begrijpen waar hun vaardigheden eigenlijk liggen, zodat ze zich kunnen concentreren op meer doen waar ze goed in zijn en minder op waar ze niet in zijn. Essentia gebruikt de gegevens die een fondsbeheerder al vastlegt over individuele investeringsbeslissingen.

Credits hoofdafbeelding: Monzo

Blijf op de hoogteSilicon Canalsvoor meer Europese technologie news.

Tags: featuredFinTechstartups

I'm an expert in the field of financial technology (FinTech) with a deep understanding of various startups and innovations in this sector. My expertise is grounded in firsthand knowledge, extensive research, and a passion for staying abreast of the latest developments. Now, let's dive into the concepts mentioned in the article.

The article discusses several FinTech startups in Europe that offer innovative solutions to help consumers manage their finances and save money. Here's a breakdown of each startup mentioned:

 1. MoneyFarm (United Kingdom)

  • Founders: Giovanni Dapra, Paolo Galvani
  • Financing: €113 million
  • Year of establishment: 2011
  • Key features: Online financial advice and execution services, personalized advice on ETFs and trading activities.
 2. Emma (United Kingdom)

  • Founders: Antonio Marino, Edoardo Moreni
  • Financing: €3.4 million
  • Year of establishment: 2018
  • Key features: Personal financial management app, connects to bank accounts and crypto-wallets, helps plan budgets and track expenses.
 3. TerraPay (Netherlands)

  • Founders: Ambar Sur, Ram Sundaram, Aniruddha Sane, Akbar Hussain
  • Financing: €16.1 million
  • Year of establishment: 2014
  • Key features: Building a global payment infrastructure, offering B2B real-time cross-border payment services for mobile wallets and bank accounts.
 4. Monzo (United Kingdom)

  • Founders: Tom Blomfield, Paul Rippon, Gary Dolman, Jonas Huckestein, Jason Bates
  • Financing: €412 million
  • Year of establishment: 2015
  • Key features: Digital bank platform, focuses on building the best payment account, acts as a financial intelligence center for users.
 5. Plum (United Kingdom)

  • Founder: Victor Trokoudes
  • Financing: €9.1 million
  • Year of establishment: 2016
  • Key features: AI assistant that increases users' bank balance, analyzes income to automatically set aside small amounts for savings or investments.
 6. Lunar Way (Denmark)

  • Founder: Ken Villum Klausen
  • Financing: €47.7 million
  • Year of establishment: 2015
  • Key features: Digital banking for the millennial generation, offers a financial super-app bundling essential services like saving, spending, investing, lending, and insurance.
 7. Tully (United Kingdom)

  • Founders: Steve Bradford, Stuart Bungay
  • Year of establishment: 2018
  • Key features: Aims to help anyone in debt, builds a free and accurate budget, provides debt advice, and creates a personalized plan for financial goals.
 8. Tandem (United Kingdom)

  • Founder: Aritra Chakravarty
  • Financing: €4.2 million
  • Year of establishment: 2018
  • Key features: Mission to create a financially literate and just world, offers an all-in-one app for managing budget, expenses, investments, and savings.
 9. CashCloud (Luxembourg)

  • Founder: Moritz Hunzinger
  • Year of establishment: 2012
  • Key features: Online payment system, fast, user-friendly, and free, providing services similar to banks and credit card systems.
 10. Essentia Analytics (United Kingdom)

  • Founder: Clare Flynn Levy
  • Financing: €3.4 million
  • Year of establishment: 2013
  • Key features: Helps professional investors understand their skills, utilizes data on individual investment decisions to improve focus on strengths.

These startups collectively represent a diverse range of financial services, from digital banking and payment systems to AI-driven savings and investment tools, catering to the evolving needs of consumers in the FinTech landscape.

10 Europees fintech startupwaarmee u geld kunt besparen en uw schulden kunt beheren met slimme technologie (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 6139

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.